کنترل کیفیت شیشه دوجداره

کنترل کیفیت شیشه های دوجداره شیشه دوجداره استاندارد ، نباید لکه و کثیفی داشته باشد ، دولایه باید هم سطح و بدون خزیدگی باشد ، کدر شدگی و بیرون زدگی مواد و چسب دیده نشود ، روی شیشه یا روی اسپیسر باید نشانه گذاری شده باشد و نشانه گذاری شامل اطلاعات زیر باشد : نام …

کنترل کیفیت شیشه‌های چند جداره مطالعه بیشتر »