شیشه رفلکس

شیشه رفلکس شیشه رفلکس ، در واقع شیشه ساده یا رنگی است که یک لایه فلزی و یا اکسید فلزی بر روی سطح آن کار شده است، این پوشش  بازتابنده ، در مرحله ذوب به شیشه اضافه می شود. هر قدر ضخامت شیشه کمتر باشد ، نور کمتری از پنجره عبور می کند. امروزه شیشه …

شیشه رفلکس Read More »