کنترل کیفیت شیشه دوجداره

شیشه دوجداره استاندارد ، نباید لکه و کثیفی داشته باشد ، دولایه باید هم سطح و بدون خزیدگی باشد ، کدر شدگی و بیرون زدگی مواد و چسب دیده نشود ، روی شیشه یا روی اسپیسر باید نشانه گذاری شده باشد و نشانه گذاری شامل اطلاعات زیر باشد :

  1. نام و یا علامت تجاری تولید کننده

  2. ضخامت اسمی شیشه و فاصله گذار(اسپیسر)

  3. محل تزریق گاز مشخص باشد

  4. محل اتصال دوسر کانکتور کاملا هم پوشانی داشته باشد

  5. میزان تزریق چسب از هر طرف حداقل 4 میلیمتر بوده و خط تزریق بوتیل کاملا صاف و بکنواخت باشد

  6. لبه های شیشه صاف و بدون دندانه باشد

  7. در اختلاف دمای زیاد بین داخل و خارج ساختمان دچار بخار گرفتگی و برفک زدگی نشود و نهایتا در صورت امکان از شیشه های ایمنی (سکوریت) استفاده شود.